Pedagogika

Lenka Kniha Bartůňková - Pedagogická činnost

PEDAGOGICKÁ ČINNOST:

Lekce jsou určeny široké veřejnosti. Lenka Kniha B realizuje a rozvíjí svou pedagogickou činnost jak s profesionály, tak i s laickou společností a to od dětské až po seniorskou generaci. Jako lektorka tance působila na taneční konzervatoři Duncan Centre, Hamu, Amu, Britisch school- taneční průprava a tvorba s dětmi, Kulturní centrum Chodov KC Zahrada – Cirkusová školka, Cirqueon – prostor pro nový cirkus, Artual.

Techniky, které vyučuje vychází z osobních zkušeností a poznatků Lenky K.B, které během svého života nastřádala. Vyučuje: Současný tanec, Fyzické divadlo, Kontaktní improvizaci, Balet a techniku Pilates, kterou využívá i v ostatních technikách.

Lekce může vést v anglickém jazyce a španělštině.

Charakteristika technik:

Technická hodina současného tance :  taneční hodina se skládá z principů technik: Release technik,Limon technik, Floor work (pohyb na zemi) v propojení s prvky break dance. Technika je založena na základech přirozeného vývoje člověka : 1.stádium embrionální – poloha (polohy v lehu, novorozeně rozvíjení těla jako květu) 2.stadium batole – polohy zvířete na čtyřech,) 3.stadium – vzpřímený postoj. Technika se zabývá uvědomováním si vnitřního i vnějšího prostoru,kontaktem s podlahou a jejímu využití jakožto hlavního opěrného systému. Zabývá se působením gravitace a jejího využití pro pohyb a to ať k různým způsobům pádů,skluzů a skoků, ale taky k využití vlastní váhy těla pro volnost pohybu ve svalech a kloubech. Struktura hodiny: Naladění těla-rozehřátí (podlaha, pohyb v prostoru) závěr -protažení, uvolnění, rehabilitační cviky dle potřeb klienta)


Improvizace / Body – mind – team – building / contact improvization

Tato technika není založená na krokových variacích, ale na bázi různých cvičení a her, které jsou koncipovány v souladu se zaměřením se na práci s těžištěm váhou a používáním fyzikálních principů přímo v akci. Soustředí se na probuzení a použití reflexu a instinktu, předávání si důvěry a interakci se skupinou. Jedná se o pohybovou hodinu, kde se pracuje s partnerem a se skupinou. Respekt, naslouchání sebe a ostatních ve skupině je hlavní principem semináře. Tato technika umožňuje komukoliv pochopit její základy, na kterých se rozvíjí fantasie a osobní, pohybový i komunikační růst každého z nás.


Taneční hodina současného moderního tance pro děti:  

Technika / Improvizace

Taneční lekce jsou koncipovány formou kreativních her, kde se dává důraz na přirozený zdravý pohyb každého dítěte.Rozvíjím osobní pohybové vyjádření dítěte a procvičuji jeho pohybovou paměť,fantasii a rytmiku. Děti jsou vedeny k tomu, aby se naučili naslouchat sama sebe,porozuměly svému tělu a spolupracovaly v kolektivu.

Věk:  (3 – 5 let )  (6 -9 let)  (10 – 15 let)


Balet pro děti  (3-5 let) (6-9 let) (10-15 let)

Baletní průprava pro nejmenší je založena primárně na hravém rozvíjení fyzických dispozic každého dítěte. V prvé řadě se soustředí především na základy držení těla, hybnosti kyčelních kloubů, chodidel, síly středu těla a protažení celého pohybového aparátu. Klade se důraz na seznámení dětí s vlastním tělem, aby pochopily jak jej vnímat a jak s ním pracovat. V hodině se pracuje s představivostí, která pomáhá dítěti pochopit dané baletní prvky a rozvíjí jeho fantazii.


Technika Pilates  

Tato technika se zaměřuje především na posílení hlavního stabilizačního systému tzv. středu těla (pánevního dna, vnitřních břišních a zádových svalů) a na posílení a protažení svalových skupin celého těla. Metoda Pilatesovy techniky v sobě spojuje sílu, práci svalů a protažení. Vyžaduje maximální soustředění na přesnost provedení. Formuje postavu, zlepšuje držení těla, rovnováhu a koordinaci.